Far East Racing Team

Racing Team 2012 / 2013

  • Lucas Schlüter  GER 13204 , 2000, Ranglistenplatz 3,vertritt Deutschland auf der EM 2013
  • Paul Hennes Arp  GER 13207, Ranglistenplatz 16
  • Paul Feldhusen   GER 13203, 1998, Ranglisten-Platz 2, vertritt Deutschland auf der WM 2013
  • Luca Huschmann  GER 13206,1999, Ranglistenplatz 13,vertritt Deutschland auf der EM 2013
  • Nils Sternbeck GER 13205, 2000, Ranglistenplatz 22, vertritt Deutschland auf der WM 2013
  • Lukas Hesse  GER 13315, 1999, Ranglistenplatz 43, vertritt Deutschland auf der WM 2013
  • Christopher Hoerr  GER 13171, 1998,Ranglistenplatz 8, vertrat Deutschland auf der WM 2012